Закарпатський навчальний центр

є навчальним закладом безперервної підготовки кадрів.

Тут готують спеціалістів за обраними професіями, ведуть перепідготовку і підвищення кваліфікації спеціалістів, переведених на нові дільниці у зв’язку з вдосконаленням технологічних процесів і модернізацією обладнання.

ЗНЦ (початкове найменування Закарпатський учбово-курсовий комбінат) був створений в 1968 році наказом по Міністерству будівельних матеріалів УРСР, для навчання робітників і спеціалістів галузі.

Всі наші професії ліцензовані міністерством освіти України. Крім того напрямками діяльності Закарпатського навчального центру є проведення різноманітних семінарів.

Заклад здійснює також організаційно-методичне керівництво учбовими пунктами, надає методичну допомогу в навчанні кадрів безпосередньо на виробництві, при потребі організовує курси підвищення кваліфікації інженерно-технічних працівників і службовців організацій та установ.

В ЗНЦ є навчальні аудиторії, лабораторія, майстерня, полігон, які відповідають необхідним умовам. Слухачі, які навчаються з відривом від виробництва, проживають в гуртожитку.

Базові підприємства надають необхідне обладнання, прилади, інструменти, робочі місця для проходження практики.

Програми розробляються на основі кваліфікаційного довідника робіт і професій і розраховані на оволодіння теоретичними і практичними знаннями на протязі терміну навчання.

Належна підготовка спеціаліста вимагає певного часу. Це завдання ускладнюється тим, що на його вирішення відводяться лічені місяці. Звичайно тут береться до уваги ознайомленість слухача з виробництвом, а отже, його здатність значно швидше орієнтуватися у предметах викладання. І все ж обмежений термін навчання змушує максимально позбутися усього зайвого, вимагає великої зібраності слухачів та викладачів. На цьому й базується методика навчального процесу ЗНЦ.

ЗНЦ обслуговує підприємства західного регіону (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька, Рівненська, Волинська області). По деяких професіях на навчання приїжджають слухачі і з інших регіонів України.

Крім підприємств галузі будівельних матеріалів заклад обслуговує інші підприємства і організації. В останні роки зріс контингент безробітних, яких направляє Закарпатський центр зайнятості по таких професіях: оператор котельні, лаборант хімводоочистки, машиніст екскаватора, оператор заправних станцій, електрогазозварник, оператор комп’ютерного набору.

Навчально-методична база поповнюється новими експонатами, макетами, літературою, інструкціями.

Враховуючи те, що Закарпатська область межує з Румунією, Угорщиною, Словаччиною, Польщею, виникла гостра потреба у підвищенні кваліфікації водіїв по перевезенню небезпечних вантажів та уповноважених з перевезення небезпечних вантажів.

Також в повному обсязі діє комп’ютерний клас, що дає можливість готувати не тільки операторів комп’ютерного набору, а і проводити навчання на комп’ютерах з водіями категорії «В», водіями з перевезення небезпечних вантажів, уповноваженими з перевезення небезпечних вантажів, бухгалтерські курси по новітнім обліковим програмам (в т.ч. 1С).

Закарпатський навчальний центр підтримує тісні зв’язки з обласним навчально-методичним центром професійно-технічної освіти. Це стосується навчально-методичного забезпечення, навчання на виробництві, семінарів тощо.

Методистами ОНМЦ ПТО була надана організаційна і методична допомога у підготовці пакетів документів на отримання ліцензій з 25 професій.

Навчальний центр в даний період налагоджує контакти з кадровими службами підприємств і установ Закарпатської та суміжних областей з питань потреб підготовки та перепідготовки робітничих кадрів у зв’язку з переорієнтацією їх в умовах економічної кризи.