Навчання та перевірка знань інженерно-технічних працівників,
відповідальних за:

 • Законодавчі акти з охорони праці.
 • Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
 • Правила експлуатації теплових установок і мереж.
 • Правила безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом.
 • Правила безпеки систем газопостачання України.
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
 • Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів.
 • Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів.
 • Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
 • Правила будови і безпечної експлуатації підйомників.
 • Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів.
 • Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів.